Vuontisjärvi i Lappland
Kelo Honka trä

Timmerdetaljer


  In English Suomeksi Svenska

Vad är Kelo Honka? Kelo Honka träd

Kelo Honka är tall av hundra års växande och stående torkad polartall med karaktersiktisk silvergrå skimrande patina.

På grund av den långsamma växten och de extrema vinterförhållanden växer trädet med mycket täta årsringar.

Under torkningsprocessen förlorar trädet sin bark och påbörjar sin färgningsprocess.

Kärnan blir rödfärgstonad och finfibrig med torr struktur.

Diametern på stammen varierar mellan 170 - 600 mm.

Kelo är ett sällsynt och värdefullt material som är speciellt lämpligt för  timmerhus med krav på hög kvalitet och på grund av de typiska egenskaperna som är att  igen krympning och sprickbildning förkommer.

Den silvergrå ytan ger en mjuk och behaglig atmosfär både inomhus som utomhus i landskapet.

På grund av de utmärkta vinterbeständiga egenskaperna  behövs ingen ytbehandling eller behandling mot röta eller insekter.

Sågat virke från Kelo används för exklusiva möbler paneler för väggar och tak samt dörrar.

 

Kelo honka snitt

 

 

Bilden till vänster är ett snitt av en stam från Kelo tall som är c:a 350 år och med en diameter av 250 mm.