Vuontisjärvi i Lappland
Teknisk beskrivning

Teknikrum


Övervakningscentral


Vattenmätare


Timmerdetalj


 

Beskrivning av tekniska system


Vatten och avlopp

Kallvattenledning i mark är isolerad och försedd med elvärme som styrs av givare i mark.

Kallvattenledningen är dragen upp till övervåningens teknikdel, där vattenmätaren är monterad samt magnetventil för avstängning av vatten när huset är styrt till "bortaläge".

Varmvattenberedare är placerad i teknikdelen.

Från teknikdelen fördelas heldragna varm- och kallvattenledningar med separata ledningar till varje blandare och vattenutkastare. Inga dolda skarvar eller synliga ledningar.

Avloppsledningarna är dragna under bottenplattan och anslutes till ledning vid tomtgräns.

 

Värme

All värme är el-baserad.

Alla rum i bottenplanet är försedda med golvvärme.

I övre plan el-radiatorer.

 

Ventilation

Mekanisk frånluft med fläkt placerad i teknikdel i övre plan. Är tyristorstyrd.

Uteluften tas in via ventiler ovan fönster och är avstängbara.

Köksfläkt är placerad ovanför spishällen.

 

Styr- och övervakning

Styrcentral med GSM-simkort ringer upp automatiskt vid inbrottslarm, brandlarm, vattenläckage eller låg temperatur, elavbrott etc.

Via telefon kan styrning av värme och bastu göras.


Byggnad

Yttermått: BTA= 16,4 x 8,8m, 144m2

Bruksyta: 120 m2

Tilläggsytor, förråd: 35 m2

Bottenplatta på mark med lecablock runt om och isolering under betongplattan och utmed insidorna av lecablocken samt isolering i mark runt bottenplattan.

Stomme och väggar av timmer av Kelo Honka, Kelo tall, från senvuxen fura med diameter 350-400 mm.

Vad är Kelo Honka timmer? Läs här>>>

Fönster är två-glas av högisolerande typ med Argongas mellan glasen,

U-värde= 1,0 W/m2K0.

Värmeeffektbehov vid -360C = 8,0 kw.

 

Rum

Kök öppet mot storstuga, storstuga med full höjd, c:a 5m, sovrum, relax rum, dusch, bastu, badrum, tvättstuga, överplansrum och 2 st. förråd med teknikdel för fläkt och varmvattenberedare.

 

Garage: 4 x 5 m, 20 m2

Bottenplatta på mark med lecablock runt om.

Stomme och väggar av timmer från senvuxen fura med diameter 250 mm.